Deel deze pagina:

De Vlaamse Judofederatie vzw verleent jaarlijks eervolle onderscheidingen.  Kandidaturen kunnen een gans jaar door aangevraagd worden maar dienen uiterlijk op 15 december van het jaar waarin aan de vereiste criteria zijn voldaan op het VJF-secretariaat toe te komen.

ALGEMEEN : gelieve per aanvraag een afzonderlijk (digitaal) formulier in te vullen.

Met uitzondering van de erkenning voor 50 jaar zwarte gordel en de aanvraag tot erelid worden de onderscheidingen allen uitgereikt op de algemene vergadering van de provincie waar de kandidaat vergunninghouder is of waaronder het lid-club ressorteert.

De betrokkenen zullen, afhankelijk van het soort onderscheiding, begin januari uitgenodigd worden om hun onderscheiding af te halen op de voor hen in aanmerking komende provinciale startvergadering 2021 of de AV VJF 2021.

Zie voor de volledige info : hoofdstuk 10 huishoudelijk reglement (eervolle onderscheidingen en ereleden) + minimumcriteria (ereleden)

 

Sponsors

Sponsors