Deel deze pagina:

Schorsing judoka Thijs LESCROART van JC KOKSIJDE

De tuchtcommissie van de Vlaamse Judofederatie heeft judoka Thijs LESCROART van JC KOKSIJDE met vergunningnummer 1036369 overeenkomstig artikel 5 van hoofdstuk 9 van het huishoudelijk reglement van de VJF geschorst voor een periode van drie maanden, ingaand op 18 november 2019.

Dit houdt in dat de geschorste judoka voor de duur van die periode aan geen enkele trainings-of wedstrijdactiviteit mag deelnemen georganiseerd binnen de Vlaamse Judofederatie (zowel VJF als clubactiviteiten).

De heer Thijs Lescroart wordt ook gehouden de kosten verbonden aan de tuchtrechtspleging ten belope van 250€ te dragen. Tot volledige vereffening van de kosten blijft de periode van schorsing lopen, ook na de termijn van drie maand.

Via ditzelfde kanaal zal u geïnformeerd worden over het einde van de schorsing.

Wij vragen alle leden en alle clubs te handelen in overeenstemming met deze uitspraak van de tuchtcommissie.

Sponsors

Sponsors