Deel deze pagina:

We staan graag even stil bij de missie en visie van onze federatie.

MISSIE

Het uitdragen en promoten van de judosport en haar universele waarden in Vlaanderen, op een manier die toegankelijk is voor iedereen en op niveau van iedereen.

VISIE

•       Een kwalitatieve, professionele en innovatieve structuur en ondersteuning aanbieden.

•       Een klimaat creëren en tevens bewaken dat laagdrempelige instap in judo mogelijk maakt en waarin iedereen zich thuisvoelt en zich kan ontplooien.

•       Judobeoefening faciliteren op alle niveaus: zowel recreatief, competitief als topsport op het allerhoogste niveau. 

•       Dit alles aanbieden aan onze judoka’s, onze clubs en onze vrijwilligers, en dat altijd in overeenstemming met de waarden van het judo.

De VJF is volop aan het veranderen. Ondertussen zijn er reeds commissies gewijzigd, geoptimaliseerd en soms samengevoegd om een betere werking te kunnen garanderen. Momenteel zetten we in op een verdere professionalisering van onze sport, in eerste instantie de wedstrijdsoftware, maar tevens een gebruiksvriendelijker registratiesysteem waar de automatische registratie van aanwezigheid op trainingen en bijscholingen zal in worden opgenomen. Dit zijn zaken die eerst op regionaal vlak worden geïmplementeerd, daarna ook voor de clubs. Stap voor stap dus. We willen immers eerst mooi en correct kunnen stappen vooraleer we gaan lopen. Op termijn worden er verschillende automatismen aan toegevoegd zodanig dat vrijwilligers hun onkosten op een eenvoudigere manier kunnen ingeven. Bepaalde processen zijn hiervoor reeds in gang gezet zodat we deze zaken tegen januari 2020 kunnen implementeren.

Ook de processen intern voor het VJF-personeel worden geoptimaliseerd zodanig dat ze meer tijd hebben om onze judoka’s en clubs te ondersteunen. We moeten echter realistisch zijn en niet alles in één keer verwachten. Uiteraard mag het hier niet bij stoppen. Immers, dan begint het maar pas. Als de IT volledig op punt staat, kunnen we steeds meer inspelen op de noden van de clubs en de steeds evoluerende maatschappij. Denken we maar aan kortere wedstrijden, swipen ter registratie van trainingen, enz. We moeten er wel op toezien dat we ons niet vergalopperen, want er zijn ontelbare mogelijkheden.

We blijven tevens werken aan een sportfederatie waar elke judoka op zijn/haar niveau zich thuisvoelt en zich kan ontwikkelen op de mat én zeker ook naast de mat dankzij de judofilosofie. Kunnen omgaan met winst en verlies, respect voor anderen (veilig en respectvol werpen, alsook zich steeds volgens hoge standaarden gedragen t.o.v. elkaar), meer appreciatie voor alle vrijwilligers die zoveel voor de judosport doen.

Topsport is en blijft een belangrijk aspect van onze federatie. Wie was er niet begaan met de Belgen op de European Games? Iedereen sprong toch recht wanneer ‘onze’ Matthias Casse goud won? Deze prestaties van hoog niveau zijn een feest voor onze sport en onze judoka’s. Vele kinderen kijken op naar die topjudoka’s. Onze sociale media draaide tijdens de European Games/EK trouwens op volle toeren, wat een beleving!

Daarnaast is er uiteraard de gewone competitie met al zijn uitdagingen en er moet zeker ook de nodige aandacht gaan naar judo voor allen. Hier zal extra aandacht worden gegeven om de bestaande drempels tot judo weg te werken en te zorgen dat elke judoka op termijn zijn sport kan beleven op een aangepaste manier zodat iedereen toegang krijgt om onze sport te kunnen beoefenen.

Deze missie en visie zal verder nog worden uitgewerkt a.d.h.v. de antwoorden van de vragenlijst die er snel aankomt en door het advies van de BAC in acht te nemen. Met deze input zal de RVB tot een strategie komen die zal dienen voor de volgende beleidsperiode.

Wij hebben er alvast zin in. Jullie ook?

 

Sophie Block

 

 

Sponsors

Sponsors