Deel deze pagina:

De vrijwilligerswet

De vrijwilligerswet die in werking trad op 1 augustus 2006 (met uitzondering van artikels 5 en 6 rond aansprakelijkheid en verzekering) regelt het vrijwilligerswerk dat verricht wordt op Belgisch grondgebied en het vrijwilligerswerk dat daarbuiten wordt verricht maar dat georganiseerd wordt vanuit België, op voorwaarde dat de vrijwilliger zijn hoofdverblijfplaats heeft in België, en onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn in het land waar het vrijwilligerswerk wordt verricht.

Op 1 januari 2007 traden eveneens de bepalingen rond aansprakelijkheden en verzekering in werking (artikels 5 en 6).

In juni 2007 organiseerde de Vlaamse Judofederatie 2 informatiesessies inzake de vrijwilligerswetgeving, dit in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie. Elke clubsecretaris kreeg tevens een uitgebreide brochure inzake de rechten en plichten van de sportvrijwilliger toegestuurd. Clubs die een geupdate of bijkomende brochure wensen te bekomen, kunnen deze verkrijgen via het Dynamo Project (gratis via download na registratie of in de bus tegen verzendingskosten (zie www.dynamoproject.be)

Wetteksten
Vrijwilligerswerk tijdens werkloosheid: zie hoofdstuk VIII van de wet.

Sponsors

Sponsors